Chúng tôi giúp thế giới phát triển kể từ năm 2015

Hệ thống trộn tổng hợp

  • Batching Mixer System

    Hệ thống trộn mẻ

    Hệ thống máy trộn Liên hệ Máy trộn là thành phần chính của trạm trộn, thường có thể được chia thành hai phương pháp: đo cộng dồn và đo riêng lẻ. Đo lường tích lũy thường sử dụng điều khiển xi lanh để xả vật liệu. Đo sáng tích lũy của từng vật liệu chính xác hơn so với đo sáng xả băng tải trước đó. Các nguyên liệu cần thiết được trộn trên băng tải phẳng dưới cùng sau khi đo liên tục, và t ...