Chúng tôi giúp thế giới phát triển kể từ năm 2015

Nhà máy bê tông di động là gì?

Được sử dụng tại hầu hết các công trình xây dựng, bê tông hiện nay được sản xuất tại các nhà máy bê tông với công nghệ cân và trộn cao. Cốt liệu, xi măng, nước và phụ gia được cân chính xác ở các cân theo công thức bê tông được xác định theo các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trước đó và được trộn đồng nhất bằng máy trộn bê tông nhanh hiệu quả cao để tạo ra bê tông chất lượng cao.
Trong quá khứ, tất cả các nhà máy bê tông được sản xuất như nhà máy bê tông cố định, và ngay cả những nhà máy nhỏ nhất có thể được lắp đặt trong một khoảng thời gian nhất định sau khi vận chuyển bằng bốn đến năm xe tải; các nhà máy cố định như vậy đã sản xuất bê tông ở cùng một nơi trong nhiều năm. Sự gia tăng cả về số lượng dự án xây dựng và lượng bê tông yêu cầu trong các dự án này, cũng như nhu cầu hoàn thành các dự án này trong thời gian ngắn, đã khiến các công ty xây dựng phải sản xuất bê tông họ cần cho các dự án của họ. Vào thời điểm đó, các công ty xây dựng cần các nhà máy bê tông di động, linh hoạt hơn, dễ vận chuyển và dễ lắp đặt hơn các nhà máy bê tông cố định, vì họ cần chuyển nhà máy của mình từ nơi này sang nơi khác khi hoàn thành dự án. Các nhà máy bê tông di động đã được thiết kế để thỏa mãn những nhu cầu này.
Nhà máy bê tông di động bao gồm các đơn vị giống như trong một nhà máy bê tông cố định, trong đó các đơn vị này được cố định trên khung có trục và bánh xe. Khi khung gầm này được kéo bởi xe đầu kéo, nhà máy bê tông di động có thể dễ dàng được vận chuyển.


Thời gian đăng: 28-9-2020